Koninklijke erepenning


Koninklijke erepenning

Het eeuwenoude Gilde Sint Joris uit Helvoirt heeft onlangs de Koninklijke Erepenning ontvangen ter ere van hun 425-jarig bestaan. De penning werd op 8 januari jl. overhandigd tijdens de jaarvergadering door burgemeester Van de Mortel van Vught. Het gilde, opgericht in 1598, kreeg destijds zijn bestaansrecht vastgelegd in een “Caerte” in ‘s-Hertogenbosch.

Historisch gezien hadden gilden zoals Sint Joris een beschermende rol tegen rondzwervende rovers en plunderende troepen tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Tegenwoordig blijft het gilde actief en eert het kleurrijk de tradities bij diverse evenementen en herdenkingen, waaronder de jaarlijkse 4 mei herdenkingen.

De Koninklijke Erepenning, toegekend door de Koning als erkenning voor bijzondere diensten, werd door burgemeester Van de Mortel overhandigd aan Hoofdman Theo van Hattum. Als extra blijk van waardering ontving het gilde een zilveren schild met het wapen van de familie Van de Mortel, dat toegevoegd wordt aan hun historische collectie koningszilver.